ASOCIACIÃ?N BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÃ?S M.C.DOJO BUDOKAN VALLÃ?SCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuariosConsulta clubs


DOJO AITAI


Carrer de Núria, 6

08330 Premia de Mar

Barcelona

Telefonos ...937516313      661141676

Instructor: Jaume Segura, Shidoin 5º Dan.
Horarios Aikido infantil/juvenil: lunes, miércoles: 17:30-18:30 y 18:30-19:30h.
Horarios Aikido adultos: lunes, miércoles, viernes: 19:45 - 21:30h.

Otras disciplinas: Karatedo, Budo taijutsu, Yoga, Pilates, Taichi, Seitai.
Terapias: Masaje Shiatsu, Craneosacral, Laserterapia, Reiki.

info@aitai.es
www.aitai.es
Facebook