ASOCIACIÃ?N BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÃ?S M.C.DOJO BUDOKAN VALLÃ?SCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuariosConsulta clubs


BUDOKAN KASA ALBINYANA


C/ Francesc Macià 1

43716 Albinyana

Tarragona

Telefonos ...617471385     

INSTRUCTOR
Francisco Valle
   2º Dan Nihon Tai-jitsu/Ju-jitsu
   2º Dan Tanbo-jutsu
   2º Dan Karate do Shito Ryu
   1er Dan Goshin-jitsu

Extraescolar (AMPA) CEIP Joan Perucho

HORARIOS:
Karate y Nihon Tai jutsu infantil
Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h de la tarde.

Karate y Nihon Tai jutsu medianos
Lunes y miércoles de 18:00h a 19:00h de la tarde.


www.budokankasa.com
Facebook