ASOCIACIÃ?N BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÃ?S M.C.DOJO BUDOKAN VALLÃ?SCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuariosConsulta eventos


Curso de Tanbo-Jutsu

12-03-2016 10:30   12-03-2016 19:30


Curso de Tanbo-Jutsu


BUSHIDO ASTURIAS

Gym Oviedo Sport

C/Augusto Junquera, 10

33012 Oviedo

Oviedo

Telefono ...

bushidoasturias@gmail.com

MAESTRO
José M. Navarro
6º Dan Nihon tai jitsu/ Jujitsu
3er Dan Tanbo-jutsu

HORARIO
Sábado 12 Marzo
De 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30

PRECIO 15Â?