ASOCIACIÃ?N BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÃ?S M.C.DOJO BUDOKAN VALLÃ?SCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuarios

Noticia portada

17-05-2014 XIV CAMPEONATO KARATE ADAPTADO ILLES BALEARS


Eventos


Previous
Next


Noticias


2014-05-17   XIV CAMPEONATO KARATE ADAPTADO ILLES BALEARS 17-5-2014 PALMA.

2014-05-14   NUEVO TATAMI EN BUDOKAN KASA ALBINYANA CEDIDO POR AESNIT

2014-02-01   CURSO DE TANBO-JITSU EN HUNGRIA

2013-07-14   STAGE de NIHON-TAI-JITSU TEMPLE sur LOT01-01-1970